Pete's Penang

Doorways of Penang
Previous Photos Next


Jalan Sungai Ujong, 2010, below, the same doorway, 2014
Jalan Muntri, 2009Teo Chew Temple Doors,Chulia Street, 2007

Muntri Street, 2009

Armenian Street, 2012

Lebuh Ah Quee, 2009

Lebuh Ah Quee, 2012

2009

Jalan Muntri, 2009

Hock Teik Cheng Sin Kongsi

2008

Left Door, Tan Kongsi, 2008

2009

2008

Jl. Armenian, 2012


2014

Jalan Pintal Tali, 2014

Previous Previous Photos Next Next


Images Copyright Peter Loud, 1970-2015